فارسی

ژیان و معروف مجیدی وقتی‌ دیگر بار همدیگر را دید‌ند تصمیم گرفتند رویایی قدیمی‌شان را جا مه‌‌ عمل بپوشانند. دو برادر که برای سالها دور از هم زیسته بودند. هر دو در اروپا بودند اما بخاطر کار و تحصیل دور از هم میزیستند. وقتی‌ دوباره این فرصت را یافتند که در فنلاند با هم باشند گروه موسیقی باران را ایجاد کردند. گروهی که ترکیبی‌ از این دو برادر ایرانی‌ و چهار نوزندهٔ فنلاندی و شیلیایی است این دو نیاز این را دریافتند که تجربیات و دانششان در موسیقی را تحت عنوان یک آنسامبل مدرن اما ایستا در ریشه‌های ایرانی‌، کردی بیازمایند. این آنسامبل با موسیقی پر انرژی‌ و عمیق خود توانسته است مخاطبان بسیاری را در اروپا بسوی موسیقی ایرانی‌ و کردی بکشاند. تمامی‌ نوازندگان این گروه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر اروپایی همچون سیبلیوس آکادمی در هلسینکی و آرهوس رویال آکادمی در دانمارک‌ هستند. موسیقی و شعر این گروه توسط معروف و ژیان نوشته میشود و تنظیم قطعات با تمامی‌ اعضای گروه است. ملو دیها نو و ریشه در تجربیات شخصی‌ دارند و شعرها از حس و حالی‌ قدیمی‌ اما ماندگار حکایت میکنند. گاهی طبیعت موضوع شعر است و گاهی دلتنگی‌ برای عشقی‌ گمشده. گاهی از آزادی و کرامتِ انسانی سخن به میا‌‌ن می‌‌آید و گاهی از درد عمیق زیستن. ارکستراسیون این آنسامبل ترکیبی‌ از سازهای ایرانی‌ و اروپایی است. آنجا که تار و آکردئوون با هم مینوازند و فضایی نوین خلق میکنند ویا آنجا که شعر کردی با موسیقی الکترونیک و ویلون جاز در هم میاویزند و به شنونده تجربه‌ی جدید میدهند

 

Copyright @BaranBand 2017 All Rights Reserved